Нашите

ценности

White Line Curve

Ние отстояваме:

Уважение

Чрез работата си с различни общности, ние даваме израз на техните чувства, желания, права и традции, и насочваме вниманието към уникалността, която всички тези хора носят в себе си.

Честност

Моралът и честността са водещи принципи при работата ни с хора и общности, мотивирайки ни да даваме всичко от себе си, и да надграждаме вече постигнатите резултати.

Надежда

Вярваме, че чрез работата си ние променяме света към по-добро, осветявайки с надежда и най-тъмните кътчета, и подарявайки топлина там, където тя липсва.

Щедрост

Наш дълг е винаги да поставяме нуждите на другите на първо място, предоставяйки пълна и безвъзмездна подкрепа на хората в нужда.

Съпричастност

Дейността ни е повече от работа, тя е мисия и призвание. Всяка човешка история ни докосва и променя, оставайки траен отпечатък в сърцата ни.